Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost Adentech je provozovatelem seznamovací webové aplikace na portálu www.seznamkapropary.cz a www.zoznamkaprepary.sk (dále jen „aplikace“). Po registraci do aplikace a vytvoření uživatelské účtu má každý uživatel možnost ve svém profilu uživatele dobrovolně vyplnit údaje týkající se jeho věku, soukromého a rodinného života, tělesných dispozic, vzhledu, sexuálního života a nahrát fotografie své osoby. Rozsah osobních údajů, který může uživatel dobrovolně vyplnit, je uveden v profilu uživatele.

Uživatel tímto uděluje společnosti Adentech souhlas k tomu, aby jako správce osobních údajů zpracovávala veškeré osobní údaje, které uživatel dobrovolně uvede ve svém profilu uživatele. Osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi uživatelem a společností Adentech, zejména za účelem provozování aplikace ze strany společnosti Adentech a možnosti plnohodnotného užívání aplikace a jejích funkcionalit ze strany uživatele.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. V případě, že souhlas nebude udělen, však nebude možné výše uvedené osobní údaje zpracovávat. To znamená, že uživatel nebude mít možnost tyto osobní údaje ve svém profilu uživatele uvádět.

Uživatel může poskytnutý souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu info@seznamkapropary.cz. Odvolání souhlasu je možné učinit rovněž prohlášením zaslaným na adresu sídla společnosti Adentech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před odvoláním. V případě odvolání souhlasu nebude společnost Adentech výše uvedené osobní údaje dále zpracovávat a tyto osobní údaje budou z profilu uživatele vymazány. Uživatel bude mít možnost své osobní údaje do profilu uživatele vyplnit pouze v případě, že k tomu společnosti Adentech opětovně udělí tento souhlas.

Tento souhlas je udělen prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to pomocí webového formuláře.

Za účelem získání podrobnějších informací z oblasti ochrany osobních údajů, zejména informací týkajících se Vašich práv a možnosti jejich uplatnění, je Vám k dispozici dokument „Poučení o právech v oblasti ochrany osobních údajů“, dostupný na adrese Adentech_pouceni_o_pravech_GDPR_SeznamkaProPary.docx, a dokument „Informace o zpracování osobních údajů“, dostupný na adrese Adentech_informacni_povinnost_GDPR_SeznamkaProPary.docx, popř. se na nás můžete obrátit písemně na emailové adrese info@seznamkapropary.cz.